Въпреки че българският завод на Метинвест "Промет Стиил" в момента не работи на пълен капацитет, това не му пречи да постига високи производствени резултати там, където това е възможно в момента.

Така през юли предприятието произведе 14,4 хиляди тона арматура с диаметър 8 мм. Преди това максималното месечно производство на такива продукти не надвишаваше 10 хиляди тона, което се дължеше на техническите възможности на оборудването. Постигането на рекордните обеми на производство на 8-милиметрова арматура беше предшествано от внедряването на оперативно подобрение в оборудването на валцовите клетки за процеса на рязане с ролки от твърда сплав. Това даде възможност да се увеличи производителността на стан-300 и да се намалят разходите за подновяване на ролките.

Извършена е висококачествена подготвителна работа - обработени са всички комплекти ролки от твърда сплав за производство на арматура № 8. Ръковолителят на цеха за валцово оборудване Цветан Делибалтов организира и осигури непрекъснатата работа на обработващите машини по време на принудителния престой на предприятието през юни.

Днешното ниво на производство на българския завод "Промет Стиил" зависи от доставките на украински заготовки от "Каметстал" на Групата Метинвест. Все още не е възможно да се осигури стабилността на доставките поради ниския капацитет на железопътната линия по границите с ЕС. През юни общото производство на "Промет Стиил" е само 12,5 хиляди тона, през юли се увеличи до 62 хиляди тона, а през август най-вероятно ще намалee до 23 хиляди тона валцована стомана.