"Промет Стиил" предоставя на своите клиенти продукти, които са в пълно съответствие с изискванията на стандартите, по които са произведени.

Дългосрочната стратегия на завода включва непрекъснато подобряване на качеството на произвеждана продукция. Затова "Промет Стиил" постоянно подобрява и разширява процесите на контрол в това число и в Централната заводска лаборатория, обновявайки лабораторното оборудване, внедрявайки нови стандарти, поддържайки високо професионално ниво на персонала и поддържайки сертификацията на лабораторията като независим акредитиран орган в съответствие с EN ISO/IEC 17025.

В "Промет Стиил" действа Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015, одобрена от BUREAU VERITAS, една от водещите организация в света в областта на изпитване и оценяване на Системите за управление на качеството.

Get in touch

Find the nearest office or send a request.
Feel free to ask about the bespoke solution