Войната в Украйна почти не се отрази на работата на «Промет Стил», завода на Групата на Метинвест в България. Производствените планове на предприятието претърпяха минимална корекция.

Бяха нарушени логистичните вериги за доставка на заготовки от Украйна до България, но специалистите на Управляващото дружество своевременно организираха работата по алтернативни маршрути, които осигуряват стабилна работа на предприятието и съответно доставка на стоманени изделия за балканските страни. Сега заготовката от «Каметстал» (Украйна, град Камянск) се доставя до «Промет Стил» чрез сухопътен транспорт през териториите на Молдова и Румъния, както и с речен транспорт по река Дунав.

Докато заготовките се натрупват в складовете на завода, валцов агрегат беше спрян за основен ремонт. За април се планира производство на 32 хил. тона готова продукция.

Също така «Промет Стил» продължава да развива асортимента от арматура A800, с което започнаха да се занимават още преди войната заедно с «Метинвест-СМЦ». В края на март, като част от производствени експерименти, заводът успешно произведе арматура № 14 и № 16 от нови марки стомана 25Г2С, 35Г2С. Тези марки стомана могат да се използват като алтернатива на A800, ако не е наличен. Също така заводът за първи път произведе арматура A800 № 12.

Освен това е усвоено производството на обикновена арматура № 20 и № 22 от заготовка 3сп. По-рано заводът купуваше заготовки от стомана 3 мод, но временното прекъсване на доставките накара българските металурзи да овладеят нови технологии.