Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 
Промет Стиил ЕАД
обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт, 8314,
Административна сграда “Промет Стиил“,
Е-mail: office@promet.bg

Търговски офис гр. София
1, ул. Добруджа, 1000, София

E-mail: office.sofia@promet.bg

Търговски офис гр. Бургас
6, ул. Хан Крум, 8000, Бургас
Е-mail: kiril.tomov@promet.bg  |  Rozalina.Dikova@promet.bg

Метинвест Карпатия ООД Румъния
11 ул. Туртурелелор, ет.2
Phoenicia Бизнес Център Сектор 3, Букурещ
Тел: +40 314 378 372
E-mail: romania@metinvest-international.com 

Търговски агент Сърбия
Слободан Давидович
37, ул. Коста Абрашевич, 11050, Белград
Тел: +381 63 231 441
Факс: +381 11 241 58 56
E-mail: meta15@mts.rs

Доверителна линия на SCM
Тел: 0 800 60 07 77
E-mail: trustline@scm.com.ua 
Доверителна линия на SCM