Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 
Промет Стиил ЕАД
обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт, 8314,
Административна сграда “Промет Стиил“,
Teл: +359 56 801 042
Фaкс: +359 56 801 381
Е-mail: office@promet.bg

Търговски офис гр. София
1, ул. Добруджа, 1000, София
Тел: +359 2 981 2910Тел: +359 2 988 4267Тел: +359 2 988 4082
Факс: +359 2 986 1870
E-mail: office.sofia@promet.bg

Търговски офис гр. Бургас
6, ул. Хан Крум, 8000, Бургас
Тел: +359 56 813 141
Тел: +359 888 13 4914  
Факс: +359 56 801 382
Е-mail: kiril.tomov@promet.bg | petar.milev@promet.bg

Метинвест Карпатия ООД Румъния
11 ул. Туртурелелор, ет.2
Phoenicia Бизнес Център Сектор 3, Букурещ
Тел: +40 314 378 372
E-mail: romania@metinvest-international.com 

Търговски агент Сърбия
Слободан Давидович
37, ул. Коста Абрашевич, 11050, Белград
Тел: +381 63 231 441
Факс: +381 11 241 58 56
E-mail: meta15@mts.rs