Предприятия группы Метинвест Feedback

Промет Стиил ЕАД
Results
 
Промет Стиил ЕАД
Адрес:
обл. Бургас, общ. Средец, с. Дебелт, 8314,
Административна сграда „Промет Стиил“,
Тел: 056/801042
Факс: 056/801381
Е-mail: office@promet.bg

Представителен и търговски офис Промет Стиил АД
Адрес : Ул. Добруджа 1, София 1000
Тел: +359 2 981 2910, 988 4267, 988 4082
факс: +359 2 986 1870
E-mail: office.sofia@promet.bg

Търговски офис гр. Бургас
Бургас 8000
Хан Крум, 6 
Тел: +359 56 813 141
Факс: +359 56 801 382
Е-mail:
Ръководител Продажби България
Даниел Стоилов
Тел: +359 889 550 583
Е-mail: daniel.stoilov@promet.bg

Метинвест СМЦ – Белград, Сърбия
Адрес: Str. Alekse Bacvanskog 6
11040 Belgrade, Serbia
Тел: +381 11 2660 007
Факс: +381 11 2660 006
e-mail: office@metinvestsmc.rs

Складова база Кремиковци
гр. София, Област София-град

Е-mail: