Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Продуктова номенклатура

Стомана горещовалцувана арматурна на пръти (оребрена)

„Промет Стиил” EАД произвежда стомана горещовалцована арматурна на пръти (оребрена) с диаметър 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 и 40 мм със стандартна дължина от 12 метра.

Качеството на произведената продукция отговаря на стандартa БДС 9252 (марки стомана B500B и В500С), БДС 4758 (марки стомана B420B и В420С). В допълнение, „ Промет Стиил ” ЕАД е сертифициран да произвежда периодични профили съгласно спецификациите на различни стандарти като DIN 488 (марка стомана B500B), STAS 438 (марка стомана PC 52), ELOT 1421-3 (марка стомана В500С), BS 4449 (марки стомана 460В и В500В), D.M.14.01.2008 (марка стомана В450С), NEN 6008 (марка стомана FeB500HWL). Продукцията по DIN 488 също така е сертифицирана за продажба в Испания и Украйна.

При желание от страна на клиента могат да бъдат произведени периодични профили на пръти с нестандартни дължини под или над 12 метра.

Стомана горещовалцована ъглова равностранна / винкел / на пръти

„Промет Стиил” ЕАД произвежда стомана горещовалцувана ъглова равностранна / винкел / на пръти с ширина на рамото от 25 до 50 мм и дебелина от 3.0 до 6.0 мм, съгласно изискванията на EN 10056 и ГОСТ 8500. Произвежданите марки стомана са в съответствие с EN 10025-1,2 (S235JR / S275JR / S355JR) и ГОСТ 380, ГОСТ 535 ( Ст3сп / пс ).

Стандартната дължина на ъгловите профили е 6 метра, като по желание на клиента може да бъде произведена продукция с различна дължина между 4 и 18 метра. Продукцията по EN 10025-1,2/ EN 10056 е сертифицирана за продажба в Украйна.

 

Стомана горещовалцувана плоска / шина / на пръти

„Промет Стиил” ЕАД произвежда стомана горещовалцувана плоска /шина/ на пръти с широчина от 30 до 80 мм и дебелина от 5 до 20 мм, съгласно EN 10058 и ГОСТ 103. Произвежданите марки стомана са в съответствие с EN 10025-1,2 (S235JR, S275JR, S355JR) и ГОСТ 380, ГОСТ535 (Ст3сп / пс).

Стандартната дължина на ъгловите профили е 6 метра, като по желание на клиента може да бъде произведена продукция с различна дължина между 4 и 18 метра.

Продукцията по EN 10025-1,2/ EN 10058 е сертифицирана за продажба в Украйна.

 

Стомана горещовалцувана кръгла на пръти

„Промет Стиил” ЕАД произвежда стомана горещовалцувана кръгла на пръти с диаметър Ø 10 – Ø 50, съгласно изискванията на EN 10060 и ГОСТ 2590. Произвежданите марки стомана са в съответствие с EN 10025-1,2 (S235JR, S275JR, S355JR), EN 10083-1,2 (С45, С20 и др.), ГОСТ 380, ГОСТ 535 (Ст3сп / пс) и ГОСТ 1050 (Cт 45, Ст20 и др.).

Стандартната дължина на кръглите профили е 6 метра, като по желание на клиента може да бъде произведена продукция с различна дължина между 4 и 18 метра. Продукцията по EN 10025-1,2/ EN 10060 е сертифицирана за продажба в Украйна.