Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Промет стиил днес

„Промет Стиил ЕАД е високотехнологично предприятие, специализирано в производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и специални стомани. Намира се на 25 км от Пристанище Бургас в землището на с. Дебелт, община Бургас, а връзката му с него е чрез железопътен и автотранспорт. От 2010г „Промет Стиил ЕАД е част от Групата на Метинвест.

Технологията за производство, с която предприятието разполага се отличава с широка универсалност, висока производителност и гарантира висококачествена продукция, в пълно съответствие с изискванията на световните стандарти, съобразена с всички желания на клиентите ни. Високотехнологичното предприятие успешно поддържа продуктови сертификати, издадени от различни атестационни органи от цял свят. Функциите на действащата на територията на завода собствена централна заводска лаборатория, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17025 от Българска служба за акредитация, са интегрална част от осигуряване на качеството на произвежданата продукция.

В предприятието е внедрена и успешно функционира интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

На територията на Промет Стиил EАД работи напълно автоматизиран арматурен двор за производството на арматурни детайли с различна степен на сложност.