Предприятия группы Метинвест Feedback

Промет Стиил ЕАД
Results
 

«Промет Стиил» АД с нов Изпълнителен директор - Виктор Дембицкий

«Промет Стиил» EАД с нов Изпълнителен директор - Виктор Дембицкий

Роден на 7 август 1966 година в гр. Енакиево Донецка област, Украйна

През 1990 година завършва металургичния факултет на Донецкия политехнически институт със специалност «Обработка на металите».

Кариерно развитие:

  • От 25 юни 2012г. – Изпълнителен директор на «Промет Стиил» АД
  • 2010 – 2012г. – Главен инженер на «Промет Стиил» АД
  • 2005 – 2009г. – Зам. началник техническо управление, началник техническо управление, зам. директор нови технологии и техническо превъоръжение в Макеевския металургичен завод (ММЗ)
  • 1990 – 2005г. - помощник майстор, майстор нагревателни пещи, началник топлотехническа лаборатория, началник отдел техническо превъоръжение, зам. началник управление, старши инженер-одитор в Енакиевския металургичен завод (ЕМЗ)