Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

«Promet Steel» JSC Appointed Acting Director  Denis Novikov

От 15 септември 2017 година на длъжността Изпълнителен директор на «Промет Стиил» ЕАД е назначен г-н Денис Викторович Новиков.

Денис Новиков е роден през 1978 г. в гр. Харцизк, Донецка област, Украйна. Завършва техникум по металургия в родния си град (1997 г., «Техническо обслужване и ремонт»), след което се дипломира в Донецкия национален технически университет (2001 г., «Механично оборудване на заводите от черната металургия»). След получаване на магистърска степен по металургично оборудване започва трудовия си стаж в Харцизкия тръбен завод, където изминава пътя от шлосер по ремонта до Генерален директор на завода. Притежава диплома за Международни инженери по заваряване (IWE), а също така е преминал специализирано обучение във водещите бизнес училища на Европа (INSEAD, Франция и IMD, Швейцария)