Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Сортопрокатният цех на „ Промет Стиил ” ЕАД включва нагревателни пещи производство на фирма “Stein – Heurty”, прокатен стан „300”, доставен от фирма SKET по лиценз на KRUPP, както и съвременна линия за пакетиране на произведената продукция на фирма Sund Birsta. Производственият капацитет на стана е 800 000 т на година.

Арматурният двор към „Промет Стиил” ЕАД разполага с машини за рязане и огъване на арматурни пръти. Производственият капацитет на арматурния двор е 24 000 т на година.