Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Непрекъснато усъвършенстване

В предприятието успешно се реализира програма за непрекъснати операционни подобрения, насочени към намаляване на разходите и повишаване ефективността на производството. Използват се съвременни методи за управление на производството - Lean manufacturing, SMED, система 5S, Daily Management.

В "Промет Стиил" се отделя голямо внимание на развитието на производството, усъвършенстване на действащите разработки и внедряване на нови технологични процеси и оборудване, усвояване на нови продукти, разширяване на капацитета за износ.

Успешно се реализира заводската инвестиционна програма.

Въвежда се съвременна технология за автоматизиране на технологичния процес в участъка на нагревателните пещи и завършване на готовата продукция. През април 2011 година е пуснат в експлоатация автоматизиран комплекс за производство на арматурни детайли за строителната промишленост. През 2011 г. се извършват капитални ремонти на основните агрегати на стана: хладилник, нагревателна пещ, участък термообработка, хидравлично и енергийно оборудване.

През 2011-2012 г. се планира усвояване производството на I и U-профили 80,100,120 по стандартите DIN 1025 и DIN 1026, кръгове с повишена точност от Ø 12 - Ø 60 по стандартите ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, EN 10025-1,2 и 10083-1,2,3.