Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

При строителството на завода, в местността Костадин чешма, близо до националния археологичен резерват Деултум – Дебелт, са намерени антични предмети на бита, накити и украшения, култови предмети. Открити са 64 оловни печата. Три от тях са били на българския княз Борис І - Българо-кръстител. Всичко това свидетелства за активен живот и цивилизация по тези земи. Последвалите археологически експедиции откриват на територията на металургичния комбинат древна митница и средновековна църква, построена през 9 ти век, чието първоначално местоположение е запазено, а структурата на църквата частично възстановена.