Предприятия группы Метинвест

Промет Стиил ЕАД
Results
 

Социална политика

„Промет Стиил” ЕАД съзнава своята обществена роля и отговорност както към бизнес партньорите и акционерите, така и към своите служители. Компанията има ясни принципи, морални стойности и цели етично и законосъобразно управление, което формира основата на всички търговски и корпоративни действия.

Основите на организационната култура, която се основава на доверие, взаимно уважение, зачитане на личното достойнство и обмен на знания, са залегнали в утвърдения от Ръководството на завода „Корпоративен кодекс”.

Ежегодно Ръководството на „Промет Стиил” ЕАД подписва с представителите на синдикалните организации Колективен трудов договор, чиито условия са в съответствие, а на места и по-добри от положенията, заложени в Браншовия трудов договор.